ฝาก-ถอน

allbank

การฝากเงินเข้าบัญชี

– ฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกช่องทางการติดต่อ
– กรุณาเก็บหลักฐานการฝาก วัน เวลา และ จำนวนยอดเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทางทีมงาน

สิ่งที่ผู้ฝากเงินควรทราบ

1. เพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว การฝากเงินควรจะนำฝากเข้ามาโดยมีเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบที่เร็วขึ้น และ เก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นของท่านยกตัวอย่าง ในกรณีที่ต้องการจะฝากเงิน 10,000 บาท ให้นำเงินฝากเข้ามาเป็น 10,000.50 บาท เป็นต้น

2. กรณีที่ต้องการจะนำฝากเงิน ต้องทำก่อนที่ทางธนาคารจะปิดทำการ 20 นาที เพื่อการตรวจสอบยอดเงินที่ถูกต้อง และ ทันเวลาเพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้นำฝากเงิน

3. หากเกิดเหตุขัดข้องในการฝากเงิน และ ทางทีมงานตรวจสอบไม่พบยอดนำฝากของท่าน ทางทีมงานจำเป็นต้องขออนุญาตดูใบเสร็จการนำฝาก เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้นำฝากเงินเข้ามาจริง ในกรณีที่ทางผู้ฝากเงินไม่สามารถหาหลักฐานในการยืนยันทางทีมงานต้องขอสงวนการตรวจสอบการเพิ่มยอดเงิน จนกว่าทีมงาน หรือ ผู้นำฝากจากสามารถแสดงได้ว่ามีการนำฝากเงินเข้ามาจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินนำฝากเข้ามา ทางทีมงานจะเพิ่มยอดเงินให้เร็วที่สุด

4. เมื่อนำฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันในช่องทางการติดต่อ ว่าได้ทำการโอนเงินเป็นจำนวนเท่าไร วันและเวลาอะไร เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะทำการเพิ่มยอดเงินภายใน 15 นาที หากพบปัญหากรุณาติดต่อทีมงานทันที


การถอนเงินจากบัญชี

– ถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากบัญชีธนาคารที่ท่านได้กำหนดไว้

สิ่งที่ผู้ถอนเงินควรทราบ

1. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เมื่อท่านต้องการจะถอนเงินต้องดำเนินการก่อนที่ทางธนาคารปิด 20 นาทีเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ถอนเงินเอง

3. การถอนเงินทุกครั้งต้องยืนยัน Username และ จำนวนเงินว่ามีจำนวนตรงกันหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย

4. ในกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนบัญชี กรุณาติดต่อ Call Center และทางทีมงานจะยกเลิกบัญชีที่ไม่ได้ใช้เพื่อความปลอดภัย

5. ในกรณีแจ้งความต้องการที่จะถอนเงิน สามารถรอรับได้ภายใน 15 นาที หากเกินจากเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อทีมงานทันที


dwroyalth


Recent Posts

©2014-2016 ROYAL-TH.COM ALL RIGHTS RESERVED. PREVIEW IN IE8+, GOOGLE CHROME, FIREFOX RESOLUTION 1024x768+